Risk Analizi

30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereği tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların iş