Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi Ergonomi Eğitimi, ergonomi yapılacak işi ve iş yerini, insan vücudunun yeterliliklerine ve sınırlarına uygun olarak tasarlamaya çalışan bilim ve uygulama alanıdır. Ergonomi eğitiminin amacı ise, işi ve iş yerini bu yeterlilik ve sınırlara uygun hale getirerek uygulanmasını sağlamaktır.

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk Değerlendirme Eğitimi Risk değerlendirme eğitimi, çalışanlarınızın risk değerlendirmelerinin yapılıp kontrol sağlayabilir duruma gelinerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmeleri için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekten düşerek gerçekleşen ölümlü iş kazalarının önüne geçmektir. Ülkemizde inşaat sektöründe çok fazla ölümlü iş kazası meydana gelmekte ve bunların da büyük çoğunluğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alması

İş Sağlığı Eğitimi

İş Sağlığı Eğitimi İş sağlığı eğitimleri, çalışanlarınıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak, mesleki hastalıklardan, kimyasal, ergonomik, biyolojik, psikososyal ve fiziksel risk etmenlerinden korunmayla ilgili teknik ve prensiplerinin öğretilmesi ve bu durumları engelleme ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanmak için yapılmaktadır.

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak, çalışanlarınızın gereken konular ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” gereğince,

Patlamadan Korunma Dokümanı

Teknik anlamda çalışmalar içeren ve meydana gelme ihtimali olan patlama olaylarının önüne geçmeyi amaçlayan, çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan yani temelde iş güvenliği için hazırlanan rapora Patlamadan Korunma Dokümanı denir. Etki OSGB olarak hazırladığımız Patlamadan Korunma Dokümanı nın

Risk Analizi

30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereği tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların iş

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, kanunda belirlenen yasal sürelere ve firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verir. Etki OSGB bünyesinde bulunan İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri her biri konusunda

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İSG Danışmanlık Hizmetlerimiz 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve

OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz

25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaya