Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk Değerlendirme Eğitimi Risk değerlendirme eğitimi, çalışanlarınızın risk değerlendirmelerinin yapılıp kontrol sağlayabilir duruma gelinerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmeleri için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları