OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz

25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaya

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz Verdiğimiz OSGB ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. Eğitim açıklamalarındaki eğitim  isimlerine tıklayarak eğitime ait sayfaya gidebilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İş Güvenliği Eğitimi İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve

OSGB Hukuki Gereklilik

OSGB Hukuki Gereklilik

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) hukuki dayanağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğidir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. Yönetmelik gereğince işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur. Sorumlulukların tamamı için buraya tıklayarak tüm yönetmeliği görüntüleyebilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Firmamız bünyesinde çalışmakta olan diğer sağlık personelleri, işyeri hekimleri ile koordineli olarak çalışarak sağlık hizmetlerini “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında …

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Firma çalışanlarının yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri İşyeri Hekimleri tarafından yapılır. İşyeri Hekimleri ayrıca işyerlerinde sağlık kontrol ve çalışmalarını, İşyeri Hekimi …

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanları, İSG kanunu kapsamında işyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki yönetmelik doğrultusunda hareket ederler.