OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Nedir? OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik birimi demektir. OSGB’ler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile tanımlanmış, yasal düzenlemelere göre en az 1 işçinin çalıştığı her türlü iş yerine hizmet veren kuruluşlardır. 27 kasım

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Yangın eğitimi, katılımcılara yanma, yangın ve yangın söndürücüleri hakkında bilgiler, yangın cinslerine göre, uygun söndürücülerle, küçük bir yangının bireysel olarak söndürülmesi ile ilgili gerekli bilgileri teknik ve uygulamalı olarak öğretmek için yapılmaktadır. “İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi İlk yardım eğitimleri, iş yerinizde ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye o anda, olay yerinde ve çevredeki imkanlardan faydalanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahalenin yapılabilmesi ve hastalanan ya da kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak, yaşamsal faaliyetlerini

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak, çalışanlarınızın gereken konular ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” gereğince,

Teknik Ölçüm ve Periyodik Kontroller

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği‘ne göre iş ekipmanlarının kullanımında, ekipmanların güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda söz konusu iş ekipmanlarının kurulmasından sonra ve ilk kez kullanılmadan önce ve yeri her değiştirildiğinde periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu kontroller Periyodik

Yangın Güvenliği

İşyerlerinde yangın olayının oluşmasını engellemek ve yangınla mücadele edilecek ortamın, çalışanların ve malzemelerin güvenliğini sağlamayı hedefleyerek yapılan etkili çalışmaların bütünü yangın güvenliğine girmektedir. Yangın güvenliği, iş güvenliği alanına giren önemli ve dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Yangın Güvenliği İçin Neler

Acil Durum Planlaması

Meydana gelebilecek doğal afetler ile (yangın, deprem, sel v.b.) sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasına Acil Durum Planlaması denmektedir. Acil durum planlaması en az altı ayda bir

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, kanunda belirlenen yasal sürelere ve firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verir. Etki OSGB bünyesinde bulunan İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri her biri konusunda

İş Güvenliği Uzmanlğı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalarına sahip, her biri alanında uzman ve gerekli tecrübeye sahip İş Güvenliği Uzmanlarıyla, çalışanlarınızın daha güvenli ve daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş güvenliği uzmanlarımız ile firmanıza

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İSG Danışmanlık Hizmetlerimiz 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve