Acil Durum Planlaması

Meydana gelebilecek doğal afetler ile (yangın, deprem, sel v.b.) sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasına Acil Durum Planlaması denmektedir. Acil durum planlaması en az altı ayda bir

Risk Analizi

30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereği tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların iş

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İSG Danışmanlık Hizmetlerimiz 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve

OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz

25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaya

OSGB Hukuki Gereklilik

OSGB Hukuki Gereklilik

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) hukuki dayanağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğidir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. Yönetmelik gereğince işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur. Sorumlulukların tamamı için buraya tıklayarak tüm yönetmeliği görüntüleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanları, İSG kanunu kapsamında işyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki yönetmelik doğrultusunda hareket ederler.

Referanslar

Etki OSGB Kocaeli ve civar illerde bir çok büyük firmaya gerek OSGB, iş güvenliği, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli  hizmeti vermektedir. Referanslarımızı incelemeden karar vermeyin.