Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi Ergonomi Eğitimi, ergonomi yapılacak işi ve iş yerini, insan vücudunun yeterliliklerine ve sınırlarına uygun olarak tasarlamaya çalışan bilim ve uygulama alanıdır. Ergonomi eğitiminin amacı ise, işi ve iş yerini bu yeterlilik ve sınırlara uygun hale getirerek uygulanmasını sağlamaktır.

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk Değerlendirme Eğitimi Risk değerlendirme eğitimi, çalışanlarınızın risk değerlendirmelerinin yapılıp kontrol sağlayabilir duruma gelinerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmeleri için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Yangın eğitimi, katılımcılara yanma, yangın ve yangın söndürücüleri hakkında bilgiler, yangın cinslerine göre, uygun söndürücülerle, küçük bir yangının bireysel olarak söndürülmesi ile ilgili gerekli bilgileri teknik ve uygulamalı olarak öğretmek için yapılmaktadır. “İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekten düşerek gerçekleşen ölümlü iş kazalarının önüne geçmektir. Ülkemizde inşaat sektöründe çok fazla ölümlü iş kazası meydana gelmekte ve bunların da büyük çoğunluğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alması

İş Sağlığı Eğitimi

İş Sağlığı Eğitimi İş sağlığı eğitimleri, çalışanlarınıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak, mesleki hastalıklardan, kimyasal, ergonomik, biyolojik, psikososyal ve fiziksel risk etmenlerinden korunmayla ilgili teknik ve prensiplerinin öğretilmesi ve bu durumları engelleme ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanmak için yapılmaktadır.

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak, çalışanlarınızın gereken konular ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak için yapılmaktadır. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” gereğince,

Yangın Güvenliği

İşyerlerinde yangın olayının oluşmasını engellemek ve yangınla mücadele edilecek ortamın, çalışanların ve malzemelerin güvenliğini sağlamayı hedefleyerek yapılan etkili çalışmaların bütünü yangın güvenliğine girmektedir. Yangın güvenliği, iş güvenliği alanına giren önemli ve dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Yangın Güvenliği İçin Neler

Patlamadan Korunma Dokümanı

Teknik anlamda çalışmalar içeren ve meydana gelme ihtimali olan patlama olaylarının önüne geçmeyi amaçlayan, çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan yani temelde iş güvenliği için hazırlanan rapora Patlamadan Korunma Dokümanı denir. Etki OSGB olarak hazırladığımız Patlamadan Korunma Dokümanı nın