İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Firma çalışanlarının yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri İşyeri Hekimleri tarafından yapılır. İşyeri Hekimleri ayrıca işyerlerinde sağlık kontrol ve çalışmalarını, İşyeri Hekimi …