İş Sağlığı Nedir ?

İş sağlığı, işyerinde çalışma sırasında farklı nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek ortam ve koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne verilen ortak isimdir. İş sağlığı, çalışma hayatı ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen, iş ve sağlık arasındaki ilişkilerin incelenmesinde

İş Güvenliği Nedir?

İş Güvenliği Nedir? İş Güvenliği, işçilerin çalışırken başlarına gelebilecek olan her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla alınan tüm tedbirler olarak açıklanabilir. Yalnızca ağır sanayi çalışanları değil, ofiste çalışan kişiler için de yapılması gereken iş güvenliği çalışmaları vardır. İş Güvenliği, bir

OSGB Nedir?

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelmektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından

OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Nedir? OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik birimi demektir. OSGB’ler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile tanımlanmış, yasal düzenlemelere göre en az 1 işçinin çalıştığı her türlü iş yerine hizmet veren kuruluşlardır. 27 kasım

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İSG Danışmanlık Hizmetlerimiz 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve

OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz

25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Etki OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık ve Güvenlik Yetki Belgesini almış ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaya