Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Firmamız bünyesinde çalışmakta olan diğer sağlık personelleri, işyeri hekimleri ile koordineli olarak çalışarak sağlık hizmetlerini “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında …