Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk değerlendirme eğitimi, çalışanlarınızın risk değerlendirmelerinin yapılıp kontrol sağlayabilir duruma gelinerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmeleri için yapılmaktadır.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik″ gereği çalışanların “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi” alma zorunluluğu vardır.

 

Risk Değerlendirme Eğitiminin İçeriği ve Kazandırdığı Yetkinlikler

 • İş Kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleme
 • Tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirme
 • Risk değerlendirme kavramı, ilkeleri ve metotları
 • Risk değerlendirmesi yapma ve kontrol tasarlayabilir duruma gelme

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 4 saat

Risk Değerlendirme Eğitimleri sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •