30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereği tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir.

Çalışanların iş güvenliği ve sağlığını etkileyebilecek önemli değişikliklerin olması ya da işyerinde daha önce hiç risk analizi yapılmamış olması durumunda firmanın risk analizi yapması gerekmektedir.

Risk Analizinin Amacı Nedir?

İş yerlerinin faaliyetlerinden etkilenen tüm personel ile ziyaretçilerin, alt işveren çalışanlarının, stajyerlerin ve mal/hizmet satın alınan tedarikçi personelin işletme bünyesindeki faaliyetleri sırasında sağlığının korunması, çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, güvenliğine, tesise, çevreye ve malzemeye zarar verebilecek sağlık emniyet ve çevre kapsamındaki tüm tehlikelerin tespit edilmesi, tehlikelerin büyüklükleri, etki alanları ve gerçekleşme periyotları dikkate alınarak riskin değerlendirmesinin ve etkin risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek risk analizinin başlıca amaçlarındandır.

Risk Analizi Hangi Durumlarda Yenilenmelidir ?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çalışanların güvenlik ve sağlığını etkileyebilecek önemli değişikliklerin olması durumunda risk analizinin yenilenmesi gerekir. Örnek olarak, yeni bir makine veya ekipmanın alınması, yeni tekniklerin geliştirilmesi, iş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması, yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi ya da mevcut mevzuat değişikliğinin olması, iş kazası ya da meslek hastalığının meydana gelmiş olması durumları verilebilir.

Sizler de firmanız için Risk Analizi yaptırmak durumundaysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •