OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

Fakat ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş oldukları için OSGB firmaları, çalıştıkları firmalara uzman, doktor ya da hemşire sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasa ve yönetmelikle belirlenmiş  sorumlulukları bulunan kurumlardır.

Yine Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Şirketler bu zorunluluğu, gerekli çalışanı kadrolarında bulundurarak veya bir OSGB firmasından hizmet alarak karşılayabilirler. Alınması gereken hizmet şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterdiğinden süreler de değişkenlik gösterecektir.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işin akışını aksatmadan verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla bir takım görev ve sorumlukları yerine getirir. Bu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir;
– İşçilerin sağlık gözetimi,
– Çalışma ortamının gözetimi,
– Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
– İlkyardım ve acil müdahale
– Kayıt ve istatistik.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için iş yerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler. Kocaeli iş güvenliği başlığı ile yayın hayatını başlattığımız bu sayfa ile yukarıda belirtilen ve belirtilmemiş bir çok OSGB hizmeti Etki OSGB tarafından verilmektedir. Siz de bu hizmetlerden faydalanmak isterseniz bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

OSGB Nedir?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •