İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, kanunda belirlenen yasal sürelere ve firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verir. Etki OSGB bünyesinde bulunan İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri her biri konusunda tecrübeli iş yeri hekimi ve sağlık personellerinden oluşur. Hekim ve personellerimizin hizmet alanları aşağıdaki gibidir.

Sağlık Gözetimi

 • Sağlık gözetimi konusunda gerekli kişilerin bilgilendirilmesi,
 • İşe dönüş muayenesi,
 • Gece postaları da dahil sağlık gözetimleri,
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar,
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi,
 • Meslek ve kronik hastalıkların takibi,
 • Bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kontrolü,
 • Portör Muayeneleri,
 • Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri,
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme.

Eğitim ve Bilgilendirme

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personellerimiz çalışanlarınıza genel sağlık eğitimi, ilk yardım eğitimi, iş sağlığı eğitimi ve ergonomi eğitimi verir. Ayrıca ve bağımlılık yapan madde kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitimi de yapar.

Rehberlik ve Danışmanlık

 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler,
 • Periyodik muayene ve incelemeler,
 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimi,
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •