İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak, çalışanlarınızın gereken konular ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak için yapılmaktadır.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” gereğince, firmanızda çalışanların iş güvenliği eğitimi alma zorunluluğu vardır.

 

İş Güvenliği Eğitiminin İçeriği ve Kazandırdığı Yetkinlikler

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
 • İşyeri Temizliği Ve Düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 • Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemler
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 8 saat

İş Güvenliği Eğitimleri sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •