OSGB Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Verdiğimiz OSGB ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. Eğitim açıklamalarındaki eğitim  isimlerine tıklayarak eğitime ait sayfaya gidebilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimleri, iş yerinizde çalışan kişilere daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmak, çalışanlarınızın gereken konular ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak için yapılmaktadır.

İş Sağlığı Eğitimi

İş sağlığı eğitimleri, çalışanlarınıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak, mesleki hastalıklardan, kimyasal, ergonomik, biyolojik, psikososyal ve fiziksel risk etmenlerinden korunmayla ilgili teknik ve prensiplerinin öğretilmesi ve bu durumları engelleme ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanmak için yapılmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimleri, iş yerinizde ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye o anda, olay yerinde ve çevredeki imkanlardan faydalanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahalenin yapılabilmesi ve hastalanan ya da kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak, yaşamsal faaliyetlerini korumak ve sakatlıklarını önlemek için yapılmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekten düşerek gerçekleşen ölümlü iş kazalarının önüne geçmektir. Ülkemizde inşaat sektöründe çok fazla ölümlü iş kazası meydana gelmekte ve bunların da büyük çoğunluğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alması gerekmektedir.

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk değerlendirme eğitimi, çalışanlarınızın risk değerlendirmelerinin yapılıp kontrol sağlayabilir duruma gelinerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmeleri için yapılmaktadır.

Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi, katılımcılara yanma, yangın ve yangın söndürücüleri hakkında bilgiler, yangın cinslerine göre, uygun söndürücülerle, küçük bir yangının bireysel olarak söndürülmesi ile ilgili gerekli bilgileri teknik ve uygulamalı olarak öğretmek için yapılmaktadır.

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi, ergonomi yapılacak işi ve iş yerini, insan vücudunun yeterliliklerine ve sınırlarına uygun olarak tasarlamaya çalışan bilim ve uygulama alanıdır. Ergonomi eğitiminin amacı ise, işi ve iş yerini bu yeterlilik ve sınırlara uygun hale getirerek uygulanmasını sağlamaktır.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •