Firmamız bünyesinde çalışmakta olan diğer sağlık personelleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri ile koordineli olarak çalışarak sağlık hizmetlerini “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında yönetmelik” kapsamında yürütmektedirler. Diğer sağlık personellerimiz, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlaması, yürütülmesi ve kontrolünü işyeri hekimi ile birlikte koordineli olarak çalışarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlarlar. Diğer Sağlık Personeli yetki ve görevleri aşağıdaki gibidir, metinler resmigazete.gov.tr adresinden alınmıştır.

 • Firma çalışanlarının sağlık ve çalışma öykülerinin işe giriş/periyodik muayene formuna yazılması ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunu yapmak  ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinde genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •