İş Sağlığı Nedir?

İş sağlığı, işyerinde çalışma sırasında farklı nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek ortam ve koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne verilen ortak isimdir.

İş sağlığı, çalışma hayatı ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen, iş ve sağlık arasındaki ilişkilerin incelenmesinde birbirini tamamlayan iki ana grup halinde ele alınabilir olan bir bilimdir. İşçilerin sağlığının korunması, hasta olan ya da kaza geçirenlerin tedavi edilmesi gibi uygulamalar iş sağlığının tıp ile ilgili olan işyeri hekimliğini oluşturur. İşçi veya çalışanların sağlığını belirleyen faktörler arasında işyerinde bulunan çeşitli madde ve etkenler fazlasıyla önemlidir. Bunların belirlenmesi, düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol edilmesi şeklinde teknik konuları kapsayan uygulamalar da iş hijyeni olarak adlandırılır. İş sağlığı, hem tıp ile ilgili hem de teknik uygulamaları işaret eden daha genel bir terim olup iki tür uygulamayı da kapsar.

İş sağlığı çalışmalarında asıl konu işin sağlık üzerindeki etkenleri konusudur. Bu etkenler de çoğu kez algılandığı gibi, olumsuz bir etkidir ve iş sağlığı çalışmalarının amacı, çalışanları bu olumsuz etkilerden korumaktır. İş ve sağlık arasındaki ilişkinin bir yönünde iş, çalışanın sağlığı üzerinde etken durumdayken, diğer yönde çalışanın sağlığının da iş üzerinde etkileri söz konusu olmaktadır. İşin sağlık üzerindeki etkileri genellikle olumsuz bir etkilenme şeklinde olmakla birlikte, bazı durumlarda iş, çalışma, insanın sağlığı üzerinde olumlu etki de yapabilir.

Her ne kadar iş ve sağlık arasında iki yönlü bir ilişki oluğu ve sağlık üzerinde olumlu bazı etkilerinin olduğu bilinse de iş sağlığı kavramının asıl amacı işin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin saptanması, incelenmesi ve yok edilerek çalışanların bu olumsuzluklardan korunmasını sağlamaktır. Etki OSGB, tecrübeli işyeri hekimleri ve işyeri hemşireleri ile yılların verdiği tecrübe ve bu alanda yüzlerce referansı ile, bu güne kadar hizmet verdiği etkiosgb.com internet sitesi ile beraber artık Kocaeli İş Güvenliği başlığı ile kocaeliisguvenligi.com sitesi ile de iş sağlığı hizmeti vermeye devam etmektedir. İş sağlığı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştığımız bu yazımız ile faydalı olabilmek dileğiyle.

İş Sağlığı Nedir ?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •