İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtildiği üzere bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma zorunluluğu bulunur. Bununla beraber risk değerlendirme raporu durumuna göre belirlenen risklere göre yaptığı işe özel eğitimleri alma zorunluluğu da vardır.

İş güvenliği eğitimlerinin amacı işyerinde çalışan kişi ya da kişilere daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve gerekli konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Resmi Gazete de yayınlanan –Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1– yönetmeliğince çalışanların temel iş güvenliği eğitimi alma zorunluğu yerine getirilmelidir.

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler, Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları, İş yeri Temizliği Ve Düzeni, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar, Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri, Elle Kaldırma ve Taşıma, Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemler, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü ve Tahliye ve Kurtarma gibi birçok konuda bilgi sahibi olarak daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde çalışabilecekler. Kocaeli iş güvenliği başlığı ile hizmet verdiğimiz kocaeliisguvenligi.com internet adresi ve Etki OSGB resmi internet adresi etkiosgb.com aracılığıyla çalıştığımız ve bizimle çalışacak olan firmalar yukarıdaki ve daha yazılmayan bir çok eğitimimizden yararlanabilirler.Firmamız kullandığı bazı programlar sayesinde eğitim alan kişilerin katılım belgelerini ve sertifikalarını saklamakta ve birçok analiz gerçekleştirmektedir. Analizler sonucunda gün itibari ile 26 eğitim başlığında 9627 çalışana 13489 belge verilmiştir. Sizler de tecrübelerimizden faydalanmak, daha sağlıklı ve daha güvenli ortamlarda çalışmak ya da çalıştırmak için bize ulaşabilir, hizmetlerimizden ve tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •