Kocaeli İşyeri Hekimi - İzmit İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Firma çalışanlarının yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri İşyeri Hekimleri tarafından yapılır. İşyeri Hekimleri ayrıca işyerlerinde sağlık kontrol ve çalışmalarını, İşyeri Hekimi …

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kocaeli İş Güvenliği Uzmanı - İzmit İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanları, İSG kanunu kapsamında işyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki yönetmelik doğrultusunda hareket ederler.

Kocaeli Diğer Sağlık Personeli - Kocaeli İşyeri Hemşiresi

Diğer Sağlık Personeli

Firmamız bünyesinde çalışmakta olan diğer sağlık personelleri, işyeri hekimleri ile koordineli olarak çalışarak sağlık hizmetlerini “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında …

Hemen İletişime Geçin

Siz de firmanız için Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'ne ihtiyaç duyuyorsanız hemen teklif alın.

İletişim
OSGB Hukuki Gereklilik

Hukuki Gereklilik

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) hukuki dayanağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğidir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. Yönetmelik gereğince işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur. Sorumlulukların tamamı için buraya tıklayarak tüm yönetmeliği görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla oku

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir ?

OSGB, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Neden OSGB Firmaları ?

Yapılan yasal düzenlemelere göre OSGB'ler; işyerlerine İş Güvenliği ve İş Sağlığı hizmeti vermek için, ÇSGB tarafından yetkilendirilen, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır.” şeklinde yer alan, yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş kuruluşlardır. Bir OSGB şirketi ile çalıştığınızda ihtiyacınız olan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi'ni bünyenizde çalıştırmak zorunda kalmamış olacak ve tüm bu çalışmaları çalışan sayınıza göre ödeyeceğiniz bir sistemde tek elden profesyonelce kontrol ettirmiş olacaksınız.

Hizmetlermiz

Etki Ortak Sağlık güvenlik Birimi olarak verdiğimiz hizmetlerin arkasındayız. Kocaeli, İzmir ve bu illere komşu illerde hizmet verdiğimiz yüzlerce firma, İSG eğitimlerini tamamladığımız yüzlerce insan ve İSG Danışmanlığını yaptığımız bir çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Kocaeli OSGB Hizmetleri
Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
OSGB Danışmanlık Hizmetleri